Recente Posts

Sunday, 29 November 2009

Deel 8


In Utrumque Paratus


8.            We doen iets goed of we doen iets fout. Zo staan wij voor de keuze; niet angstig te hoeven sterven omdat men beslist heeft niets fouts te zien in onze goede bedoelingen, en niets goeds zien in onze foute handelingen, (want veel wint de gene, die bij het verliezen leert, door zijn overwinnaars lief te hebben, en veel verliest de gene, die bij het winnen onwetend blijven). Of niet angstig te hoeven leven omdat wij beslist hebben niets goeds te zien in onze foute handelingen, en niets fouts zien in onze goede bedoelingen, (want veel wint de gene, die bij het verliezen leert, door zijn overwinnaars te haten, en veel wint de gene, die bij het verliezen overtuigd blijven). Men moet wel gek geworden zijn, om een keuze te maken; of een keuze maken, om niet gek te worden. Zo blijft de ziel een fenomeen; dat niet geboren wil worden om te sterven, en niet wil sterven om geboren te worden. De mens heeft slechts de taak; de vrede te bewaren, en vooroordelen niet voor waar aan te nemen, op straffe van de dood, of men voert oorlog, omdat men vooroordelen verkondigd als waarheid, als zegening van het leven. Wie wil sterven in de angst, om weer geboren te worden, en wie wil geboren worden, in de angst weer te moeten sterven. Homines dersti beate, et hostis humani generis (Men beoogd van nature het goede, maar verwerpt het mensdom, dat van nature de duivel is).

0 reacties: