Recente Posts

Tuesday, 15 December 2009

Deel 11

In Utrumque Paratus

11.         De ene mens is slecht en vervuld zijn misdaden met het kwaad. Zo blijkt uiteindelijk, dat als men overmatig het absolute kwaad legt in een misdaad, dat de gewone mens daar geen verweer meer tegen heeft en het daarom zal moeten accepteren, als krankzinnig. De ene mens is goed en vervuld zijn deugden met de vrede. Zo blijkt uiteindelijk dat als men overmatig de absolute vrede legt in een deugd, dat de gewone mens daar geen verweer meer tegen heeft, en het daarom zal moeten accepteren, als heilig. Nimia nocent humana vita (Overdaad schaad het menselijk leven).

0 reacties: