Recente Posts

Wednesday, 29 July 2009

De islam heeft 'het' gedaan


Het is een feit van algemene bekendheid dat het criterium nieuwswaarde niet ziet op alledaagse gebeurtenissen die, door gebrek aan spanning of opmerkelijkheid, de aandacht zouden moeten opeisen. Het is niet de trein die op tijd aankomt die op de voorpagina komt te staan, maar degene die ontspoort. Een krant gaat uit van de propositie dat het leven een aaneenschakeling is van deugdzame mensen. De exceptie daarop is echter nieuws.

Een vraag die wel een nadere verklaring behoefte is deze: waarom zou men bij gelijkwaardige nieuwsberichten de noodzaak voelen om, daar waar dit kennelijk het geval is, de religieuze in casu islamitische achtergrond als vehikel op te voeren?

De reden daarvoor ligt besloten in de eerder genoemde deugdzaamheid. De islam stelt zich voor als de enige ware religie waar ondeugden het domein zijn van de ongelovige. Die laatste mist het licht van een juist leven en is bijgevolg als voertuig van satan verantwoordelijk voor al het kwaad in de wereld. Zeker, de moslim kent ook zijn zwakheden, maar die worden evenwel gekwalificeerd tot aanvechtingen in de grote test die het leven heet. Leiden die ontsporingen tot moord dan vervalt het primaat moslim, d.w.z. dat wordt hem ontnomen. Negatief nieuws kan derhalve nooit betrekking hebben op een moslim.

Waar de moslim zich door zijn religie op een hoger plan stelt, tracht de westerse media vanaf de jaren zestig dat denkpatroon te doorbreken door er stelselmatig op te wijzen dat men in de eerste plaats mens is en daarna pas, voor wie het heeft te gelden, moslim.

Het westerse denken is volgroeit met de gedachte dat religie ondergeschikt is aan de mens en dat maakt alle aanspraak op een deugdzaam handelen op basis van religie twijfelachtig. Dat bewijs vindt men dan ook dagelijks terug in de krant. Niet eerder voor dat de islam haar suprematie afwerpt, zal de media er op blijven wijzen dat het ‘moslims’ waren die het kwaad deden geschieden.

0 reacties: