Recente Posts

Monday, 3 August 2009

De activist

Men heeft ze in alle soorten en maten maar in samenhang met het Israelisch-Palestijns conflict komt hij het best naar voren: de ‘activist’. Een activist, die van geen enkele andere beschouwing wil weten, rechtlijnig maar één schuldige kan aanwijzen en daar zo ver in gaat dat het reeds vroeg op gespannen voet komt te staan met de redelijkheid. Het is het soort activisme wat negatief opvalt en waarvoor de feitelijke omstandigheden geen aanleiding geven.

Men is wel bekend met de drijfveren van de religieuze fanaticus, die er sterk op lijkt, maar dit is weer van een andere orde. Gelukkig heeft Eric Hoffer het mysterie van de ‘activist’ reeds voor ons ontsluierd.

Buiten het feit dat Hoffer reeds in 1968 een weloverwogen mening had over Israel en de toekomst, is hij toch het meest bekend geworden door de analyse van de ‘part-time’ activist.

Hoffer, ziet in deze activist iemand met een narcistische persoonlijkheid die zijn wens tot ‘zelfverhoging’ alleen dan kan bereiken indien hij categorisch weigert de realiteit onder ogen te zien. Het geloof aan de eigen heilige zaak moet vast en onwrikbaar zijn. Hij is niet vatbaar voor de onderliggende feiten en logische consequenties.

In zijn boek The True Believer (1951) stelt Hoffer, die voor zijn werk de Presidential Medal of Freedom (VS) ontving, het als volgt:

“Hoe zeer ook de activist in de verschillende heilige zaken zich mag onderscheiden in hoedanigheid, in de kern van hun persoonlijkheid zijn ze allemaal gelijk. Men vindt bij hen een narcistische grondhouding, een zelfverliefdheid, die zich in de wens vertaalt zichzelf te ontstijgen. Het is voor mensen met deze karaktertrek buitengewoon pijnlijk om het leven nederlagen te moeten ervaren en vast te stellen dat de eigen ambitie zich niet laat verwezenlijken”.

En zo heeft de activist een gezicht gekregen en is beter te begrijpen waarom deze in discussies vaststaande feiten niet wil zien, ze zelf verzint, over de rand van het fatsoen heen gaat en geen enkele consideratie noch moeite heeft met verwarrende en of onlogische gevolgtrekkingen.

0 reacties: