Recente Posts

Wednesday, 18 November 2009

Waar of niet waar?

“In de honderd jaar tussen het overlijden van Mohammed (632) en de Slag bij Tours (732), zijn door de islamitische veroveringsdrang circa 21 miljoen mensen omgekomen. Een verschrikkelijk hoog getal, wat eerst in 1347 naar verhouding werd evenaart door het uitbreken van de pest.”

Is dit nu waar? Klinkt het goed of komt het even verkeerd uit? Hoe gaan we deze ‘wijsheid’ een plaats geven in ons leven? Het gaat niet meevallen om die drie vragen te beantwoorden.

Nee, het naar de ratio (wetenschappelijk) beantwoorden van die vraag, met alle afwijkingen, zou het universum kunnen vullen aan mogelijkheden. We moeten dus wel kijken naar de praktijk om grip te houden op wat tastbaar is.

En het eerste wat dan het daglicht ziet is een opperwezen. En dat is buitengewoon vreemd. Vreemd, omdat een opperwezen bij uitstek van het soort is dat zich aan alle wetenschap ontrekt. Wat zich laat zien is dus precies het tegenovergestelde van wat men wil bewijzen. En dat maakt dat de in hoofde vermelde volzin, gelijkwaardig is aan het opperwezen zelf. We hoeven beiden niet te bewijzen.

0 reacties: