Recente Posts

Wednesday, 30 September 2009

Heilstaat en aanslagen

Is het grootste gedeelte der moslims in het Westen tegen aanslagen op ‘onschuldige’ mensen? Ik meen van wel. Dat neemt echter niet weg dat zij even zo goed de overtuiging zijn toegedaan, dat het Westen een blijvende doorn in het vlees van Allah moet zijn. Vanuit godsdienstig oogpunt kan men dit niettemin nauwelijks veroordelen en al helemaal niet wanneer religie en politiek zo nauw met elkaar verweven zijn.

De klacht van de moslimgemeenschap dat zij bij elke aanslag - met de koran in de hand - ter verantwoording wordt geroepen, steunt slechts op het gegeven van het gekozen middel. Dat zou wellicht afdoende moeten zijn ware het niet dat het doel van de fundamentalist als wel van de ‘gematigde’ dezelfde uitkomst wensen: een islamitische heilstaat.

Om precies te zijn wordt niet de moslimgemeenschap de aanslagen aangewreven maar de gedachte die daaraan ten grondslag ligt, de religie zelf. Dat de islam door bepaalde sekten wordt aangeprezen als de weg van de vrede, maakt dit niet anders. Het voorkomt slechts dat diezelfde vrede niet synoniem wordt voor de gehele moslimgemeenschap. De afschuw van een Westerse levenswijze laat zich echter door beide uitersten niet misleiden.

0 reacties: