Recente Posts

Tuesday, 15 December 2009

Deel 14

In Utrumque Paratus

14.           Zo worden wij niet geboren uit onkunde, maar uit onmacht door onze ouders. Welke geest wil niet bevrucht worden door de pure liefde die een man en een vrouw, op een zeker moment, met elkaar delen, en welke geest wil bevrucht worden door de pure haat die een man en vrouw van elkaar scheiden, op een zeker moment. Zo willen wij - de mens - wedergeboren worden door het vermeerderen van kennis en het vermeerderen van macht dat; tot een revolutie kan komen waarbij de burgers ageren tegen een te strenge macht die dictator heet, zonder recht, en tot verzet komen waarbij de burgers pleiten voor streng recht voor een machtige die de staat heet, zonder macht. Zo willen wij wedergeboren worden door het vermeerderen van macht en het vermeerderen van kennis dat; tot een besef kan leiden waarbij het individu weet dat het geen slaaf is van zijn omgeving die democratische staat heet, met macht, of weet dat hij slaaf is van zijn egoïsme die macht heet, zonder recht. Nemo sibi nascitur. Niemand wordt zonder gebreken geboren. (volgens, Romanum 14,7: Nemo enim nostrum sibi vivit, et nemo sibi moritur. Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf).

0 reacties: